วันนี้นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม

วันนี้นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุม”พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ” หรือ Chiangmai Next โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ ได้จัดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1228451