กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นก่อน 1 วัน(ศุกร์) โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 63 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกช่วงขั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเพิ่มขึ้น งานนี้เด็กๆ ได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขนม รางวัลและได้มาชื่นชื่นชมให้กำลังใจบุตรหลานของท่านตลอดทั้งวัน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มอบของรางวัลให้กับเด็กๆในปีนี้ ภาพกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนาน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นคืองานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ