วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลูกเสือสำรองออกเดินทางไกล(เดย์แคมป์)ไปปฎิบัติกิจกรรมโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เดินทางไปหมู่บ้านลึกลับเชียงใหม่(Hidden village)และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ออกสู่โลกกว้างด้วยความสนุกสนานและได้สาระความรู้ตามวัยครับ