25 ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสโรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรมประเพณีร่วมกันและมีความสุขกับกิจกรมมต่างๆ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี