วันที่16ธันวาคม2562ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดเวฬุวันได้เดินทางไป

เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา2562ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักปฏิบัติธรรมห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่