การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

//, ภาพกิจกรรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

วันนี้( 15 ธันวาคม 2561) คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Logbook โดยนำหลักการPLC มาปรับใช้ในการอบรม ซึ่งก็ถือวาเป็นเรื่องใหม่ที่ครูทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

2018-12-15T22:12:27+00:00