วันนี้ขอแนะนำนักกีฬาลูกๆม่วงขาวซึ่งได้สร้างชื่อให้กับตนเองและทำในสิ่งตนเองรักอีกทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาด้วยครับ
การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2018 ในอายุ 9-10 ปีชาย รุ่น D น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม


ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ นักเรียนชั้นป.4
รายการNorthern Champion League 2018 – 2019
1.ด.ญ.วชิรฎา จินดาวงค์ ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทองแดง
2.ด.ญ.ธนัญธร มาลี ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทอง
3.ด.ช.ปภังกร สิงห์บุญ ป.3/4 ได้คว้าเหรียญเงิน
4.ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ ป.5/2 ได้คว้าเหรียญทอง
5.ด.ช.สมยศ วงค์บรรพต


ทางโรงเรียนขอขอบคุณสโมสร SRD Taekwondo สารภี

และองครักษ์เทควันโดเชียงใหม่ สถาบันผู้ฝึกสอน

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทีี่คอยดูและเอาใจใ่ส่บุตรหลาน

สู้ต่อไปนะ…