วันที่ 13 ก.ค.61 คณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยกองเลขาเจ้าคณะอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนวัดเวฬุวัน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด