รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

///รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.61 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์รอบบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ให้รู้จักและตระหนักโทษของยาเสพติด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

2018-07-03T11:16:24+00:00