ช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.61 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์รอบบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ให้รู้จักและตระหนักโทษของยาเสพติด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด