วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากวันแสนหลวงสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยพื้นที่ดำเนินการคือบริเวณชมชนที่อยู่อาศัย คณะครูนักเรียนสายชั้น ม.1 ทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด