เด็กชายสมยศ วงศ์บรรพต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักกีฬาเทควันโด้ ผู้มีความเก่ง แกร่ง มีดีกรีประกันความเก่งมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาเทควันโด้จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุญาคัดลอกข้อความของ SRD TAEKWONDO (สถาบันฝึกสอนเทควันโด้)มาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลพอสังเขป ทางโรงเรียนขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยดูและเอาใจใส่แนะนำประคับประคองให้ลูกได้ทำในสิ่งรักและฝันครับ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด