Monthly Archives: มกราคม 2020

///มกราคม
20 01 2020

ติวเข้ม

2020-01-20T16:32:30+07:00

 โรเรียนวัดเวฬุวันติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการสูงสุด และยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่ท่านได้มีนโยบายในการดูแลนักเรียนทุกระดับชั้น

ติวเข้ม2020-01-20T16:32:30+07:00
17 01 2020

การประชุมChiangmai Next

2020-01-17T14:17:41+07:00

วันนี้นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม วันนี้นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุม"พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ" หรือ Chiangmai Next โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ ได้จัดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1228451    

การประชุมChiangmai Next2020-01-17T14:17:41+07:00
17 01 2020

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-01-17T12:21:13+07:00

สวัสดีวัน วันที่ 16 มกราคม 2563 ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยนายรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครุและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โดยบุคลารกรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีรวม 5 อำเภอ ภาคบ่ายโรงเรียนวัดเวฬุวันได้ถือโอกาสนี้รับประทานอาหารร่วมกันและแลกของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ภาคเย็นมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวมบุคลากรที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั้ง 5 อำเภอ ครับ https://www.facebook.com/weruwan/photos/pcb.1625302727612804/1625298790946531/?type=3&av=135542459922179&eav=AfZEvlVvUdwSSgo32Hfz00Avrutky95yQDd0nPIp-s56Bf3D3aGims77buuOPQ07C8o&theater

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 25632020-01-17T12:21:13+07:00
14 01 2020

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ – ภาคใต้

2020-01-14T16:24:51+07:00

นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันได้นำดนตรีพื้นเมืองและการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมงานตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ - ภาคใต้ โดย ประสานงานดำเนินการโดย มูลนิธิเครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยเทศบาลนครเชีย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ – ภาคใต้2020-01-14T16:24:51+07:00
14 01 2020

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-01-14T16:16:02+07:00

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นก่อน 1 วัน(ศุกร์) โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 63 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกช่วงขั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเพิ่มขึ้น งานนี้เด็กๆ ได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขนม รางวัลและได้มาชื่นชื่นชมให้กำลังใจบุตรหลานของท่านตลอดทั้งวัน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มอบของรางวัลให้กับเด็กๆในปีนี้ ภาพกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนาน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นคืองานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25632020-01-14T16:16:02+07:00
14 01 2020

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

2020-01-14T15:51:24+07:00

วันที่ 6-8 ม.ค.63 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนากูล) สายชั้นมัธยม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ 22 วัดบูรพชนาราม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่โดยใช้ระยะเวลาในการเข้า ค่าย 3 วัน 2

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25632020-01-14T15:51:24+07:00
14 01 2020

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

2020-01-14T16:28:07+07:00

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา2020-01-14T16:28:07+07:00