Monthly Archives: ธันวาคม 2018

///ธันวาคม
15 12 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

2018-12-15T22:12:27+07:00

วันนี้( 15 ธันวาคม 2561) คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Logbook โดยนำหลักการPLC มาปรับใช้ในการอบรม ซึ่งก็ถือวาเป็นเรื่องใหม่ที่ครูทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc2018-12-15T22:12:27+07:00
13 12 2018

นักกีฬาเทควันโด้จัดเต็ม

2018-12-15T22:20:15+07:00

วันนี้ขอแนะนำนักกีฬาลูกๆม่วงขาวซึ่งได้สร้างชื่อให้กับตนเองและทำในสิ่งตนเองรักอีกทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาด้วยครับ การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2018 ในอายุ 9-10 ปีชาย รุ่น D น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ นักเรียนชั้นป.4 รายการNorthern Champion League 2018 - 2019 1.ด.ญ.วชิรฎา จินดาวงค์ ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทองแดง 2.ด.ญ.ธนัญธร มาลี ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทอง 3.ด.ช.ปภังกร สิงห์บุญ ป.3/4 ได้คว้าเหรียญเงิน 4.ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ ป.5/2 ได้คว้าเหรียญทอง 5.ด.ช.สมยศ วงค์บรรพต ทางโรงเรียนขอขอบคุณสโมสร SRD Taekwondo สารภี และองครักษ์เทควันโดเชียงใหม่ สถาบันผู้ฝึกสอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทีี่คอยดูและเอาใจใ่ส่บุตรหลาน สู้ต่อไปนะ...

นักกีฬาเทควันโด้จัดเต็ม2018-12-15T22:20:15+07:00