Monthly Archives: กรกฎาคม 2018

///กรกฎาคม
20 07 2018

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน

2018-12-15T20:58:17+00:00

วันที่ 20 ก.ค.61 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกช่วงชั้น เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด  

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน 2018-12-15T20:58:17+00:00
13 07 2018

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

2018-12-15T20:53:38+00:00

วันที่ 13 ก.ค.61 คณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยกองเลขาเจ้าคณะอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 2018-12-15T20:53:38+00:00