Monthly Archives: มกราคม 2018

///มกราคม
26 01 2018

แจ้งกำหนดการโรงเรียน

2018-01-26T12:15:06+07:00

วันนี้มีข่าวจากทางโรงเรียนมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบคือกำหนดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-8 มีนาคม งานวันวิชาการ วันที่ 9 มีนาคม กีฬานักเรียนอำเภอสารภี(การแข่งขันกีฬานักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอสารภี) วันที่ 12-13 มีนาคม ปิดภาคเรียนวันที่14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปครับ

แจ้งกำหนดการโรงเรียน2018-01-26T12:15:06+07:00
25 01 2018

กำหนดการโรงเรียน

2018-01-25T16:29:49+07:00

วันนี้มีข่าวจากทางโรงเรียนมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบคือกำหนดการการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-8 มีนาคม งานวันวิชาการ วันที่ 9 มีนาคม กีฬานักเรียนอำเภอสารภี วันที่ 12-13 มีนาคม ปิดภาคเรียนวันที่14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปครับ

กำหนดการโรงเรียน2018-01-25T16:29:49+07:00
23 01 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,ชั้น ป.1 และชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 สามารถเริ่มจ่ายค่าพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561

2018-01-24T10:24:50+07:00

https://www.facebook.com/weruwan/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,ชั้น ป.1 และชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 สามารถเริ่มจ่ายค่าพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 25612018-01-24T10:24:50+07:00