Yearly Archives: 2018

15 12 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

2018-12-15T22:12:27+07:00

วันนี้( 15 ธันวาคม 2561) คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Logbook โดยนำหลักการPLC มาปรับใช้ในการอบรม ซึ่งก็ถือวาเป็นเรื่องใหม่ที่ครูทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc2018-12-15T22:12:27+07:00
13 12 2018

นักกีฬาเทควันโด้จัดเต็ม

2018-12-15T22:20:15+07:00

วันนี้ขอแนะนำนักกีฬาลูกๆม่วงขาวซึ่งได้สร้างชื่อให้กับตนเองและทำในสิ่งตนเองรักอีกทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาด้วยครับ การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2018 ในอายุ 9-10 ปีชาย รุ่น D น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ นักเรียนชั้นป.4 รายการNorthern Champion League 2018 - 2019 1.ด.ญ.วชิรฎา จินดาวงค์ ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทองแดง 2.ด.ญ.ธนัญธร มาลี ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทอง 3.ด.ช.ปภังกร สิงห์บุญ ป.3/4 ได้คว้าเหรียญเงิน 4.ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ ป.5/2 ได้คว้าเหรียญทอง 5.ด.ช.สมยศ วงค์บรรพต ทางโรงเรียนขอขอบคุณสโมสร SRD Taekwondo สารภี และองครักษ์เทควันโดเชียงใหม่ สถาบันผู้ฝึกสอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทีี่คอยดูและเอาใจใ่ส่บุตรหลาน สู้ต่อไปนะ...

นักกีฬาเทควันโด้จัดเต็ม2018-12-15T22:20:15+07:00
20 07 2018

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน

2018-12-15T20:58:17+07:00

วันที่ 20 ก.ค.61 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกช่วงชั้น เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด  

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน2018-12-15T20:58:17+07:00
13 07 2018

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

2018-12-15T20:53:38+07:00

วันที่ 13 ก.ค.61 คณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยกองเลขาเจ้าคณะอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา2018-12-15T20:53:38+07:00
29 06 2018

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

2018-07-03T17:42:04+07:00

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในแต่ละปีจะมีลูกเสือแต่ละโรงเรียนในเขตอำเภอสารภี มาแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม2018-07-03T17:42:04+07:00
26 06 2018

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

2018-07-03T11:16:24+07:00

ช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.61 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์รอบบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ให้รู้จักและตระหนักโทษของยาเสพติด คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2018-07-03T11:16:24+07:00
22 06 2018

ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

2018-07-03T11:01:57+07:00

วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากวันแสนหลวงสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยพื้นที่ดำเนินการคือบริเวณชมชนที่อยู่อาศัย คณะครูนักเรียนสายชั้น ม.1 ทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย2018-07-03T11:01:57+07:00
20 06 2018

เด็กดีเด็กแกร่งเด็กเก่ง

2018-07-03T12:02:29+07:00

เด็กชายสมยศ วงศ์บรรพต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักกีฬาเทควันโด้ ผู้มีความเก่ง แกร่ง มีดีกรีประกันความเก่งมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาเทควันโด้จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุญาคัดลอกข้อความของ SRD TAEKWONDO (สถาบันฝึกสอนเทควันโด้)มาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลพอสังเขป ทางโรงเรียนขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยดูและเอาใจใส่แนะนำประคับประคองให้ลูกได้ทำในสิ่งรักและฝันครับ   คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

เด็กดีเด็กแกร่งเด็กเก่ง2018-07-03T12:02:29+07:00
14 06 2018

พิธีไหว้ครู “มุทิตาบูชาครู” ปี 2561

2018-07-03T10:54:07+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู "มุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในปีนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีไหว้ครู “มุทิตาบูชาครู” ปี 25612018-07-03T10:54:07+07:00
8 06 2018

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

2018-07-03T10:35:50+07:00

8 มิถุนายน 2561 สายชั้นมัธยมจัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1” ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2018-07-03T10:35:50+07:00