Monthly Archives: สิงหาคม 2017

///สิงหาคม
24 08 2017

“ผาช่อเกมส์ ครั้งที่ 8”

2017-08-25T16:48:59+07:00

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับผาช่อเกมส์  ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pg/weruwan/photos/?tab=album&album_id=981822271960856

“ผาช่อเกมส์ ครั้งที่ 8”2017-08-25T16:48:59+07:00
22 08 2017

นักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

2017-08-22T13:37:48+07:00

นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ ลานโพธิ์ภายในสถานปฏิบัติของโรงเรียนเป็นโดยแยกเป็นสายชั้นเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับวันนี้(21 ส.ค.2560)เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครับ

นักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ2017-08-22T13:37:48+07:00
22 08 2017

ร่วมด้วยช่วยกันจากชุมชนสู่โรงเรียน

2017-08-22T10:33:36+07:00

ทีมฟุตบอล U 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอขอบพระคุณคุณแม่พิชญาภัค หาญยุทธ ผู้ปกครอง ดช.ธนภัทร หาญยุทธ นักเรียนชั้น ป5/5 ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬา ในนามโรงเรียนวัดเวฬุวันขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ      

ร่วมด้วยช่วยกันจากชุมชนสู่โรงเรียน2017-08-22T10:33:36+07:00
9 08 2017

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

2017-08-09T14:02:05+07:00

  โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์          และนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี          กิจกรรมวันนี้    ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์          โดยตัวแทนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้แก่ นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และนางมนัญญา  เตมียะ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน    ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง      ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ ๒ บ้านเวฬุวัน  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมพู   ตำบลท่าวังตาล   กลุ่มหนุ่มสาววัดเวฬุวัน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน   และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  จำนวนทั้งสิ้น  ๕๒  คน " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐2017-08-09T14:02:05+07:00
3 08 2017

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

2017-08-03T16:51:12+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีเวฬุวัน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ มีนางแสงจันทร์ ไชยสุรินทร์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้กล่าวรายงาน งานวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยังความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้ ในด้านการศึกษาภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ในวิชาต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของคนไทย การจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๐ นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันเกิดความรัก ศรัทธา เชิดชู้อำนวยคุณค่าและหวงแหนภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “รักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย .....” ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย   รูปแบบการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ จัดแบ่งเป็น [...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐2017-08-03T16:51:12+07:00
1 08 2017

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนางานแนะแนวเพื่อมีงานทำ

2017-08-03T07:46:53+07:00

วันที่ 1 ส.ค.60 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนางานแนะแนวเพื่อมีงานทำ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนางานแนะแนวเพื่อมีงานทำ2017-08-03T07:46:53+07:00