Monthly Archives: มิถุนายน 2017

///มิถุนายน
29 06 2017

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” กลุ่มลูกเสืออำเภอสารภี

2017-06-29T16:46:04+07:00

พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ อำเภอสารภี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (จัดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน)            นายประสิทธิ์   เมืองไสย    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ขึ้นแท่นรับการเคารพจากลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ อำเภอสารภี ณ เวทีกลางแจ้ง สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน  พร้อมกับรับการกล่าวรายงานและทบทวนคำปฏิญาณ ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่   อำเภอสารภี   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   โดยมีนายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  เป็นผู้กล่าวรายงานกิจการลูกเสือทั้งนี้  นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดเวฬุวัน ทำหน้าที่ผู้บังคับขบวน โดยมีกองลูกเสือในสังกัดอำเภอสารภีร่วมพิธี  จำนวนทั้งสิ้น  ๓๐   กอง  จากโรงเรียนในสังกัด  ๑๘  โรงเรียน  ดังนี้          กองลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดเวฬุวัน          กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดแม่สะลาบ       [...]

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” กลุ่มลูกเสืออำเภอสารภี2017-06-29T16:46:04+07:00
27 06 2017

รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา

2017-06-27T23:33:47+07:00

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องธุรการ (อาคารธนู) ในเวลาราชการ - สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องไร้พรมแดน สอบปฏิบัติ ณ ห้องเรียนอนุบาล อาคารอนุบาล สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-321-521 หรือ 085-7230966 ในวันเวลาราชการ

รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา2017-06-27T23:33:47+07:00
27 06 2017

กิจกรรม “STEM CAMP” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

2017-06-27T17:36:17+07:00

 ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐ นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  นำคณะครู และบุคลากร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จัดกิจกรรม “STEM CAMP” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓    โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  วันอังคารที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ภายใต้แนวความคิดที่ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ถือเป็นภาระงานสำคัญที่โรงเรียนจะต้องตระหนักและดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียน  ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา หรือ Science Technology Engineering and Mathematics  ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔  สหวิทยาการ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์   เทคโนโลนี  วิศวกรรม  และคณิตศาสตร์   ซึ่งเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนผลผลิตใหม่ที่เป็นการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีผ่านการปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิด             การจัดจัดกิจกรรม “STEM CAMP” ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

กิจกรรม “STEM CAMP” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓2017-06-27T17:36:17+07:00
26 06 2017

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2017-06-27T23:30:37+07:00

           เมื่อนึกถึงวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของชาวลูกเสือเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานวันสถาปณาลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอสารภีมาเข้าร่วม วันนีัจึงขออนุญาตเว็บไซค์ http://lifestyle.campus-star.com  นำบทความที่น่ารู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือมาให้ทราบกัน       กำเนิด ‘ลูกเสือโลก’           การถือกำเนิดลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยพลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาก็คือ ท่านไปรับราชการทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพแอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer) ในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็กขึ้นหน่วยหนึ่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รับใช้ในการงานต่างๆ เช่น [...]

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2017-06-27T23:30:37+07:00
26 06 2017

นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมพิธีต่อต้านยาเสพติด

2017-06-26T09:23:09+07:00

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยนายพันธุ์ศักดิ์  จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเข้าร่วมพิธีต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมพิธีต่อต้านยาเสพติด2017-06-26T09:23:09+07:00
24 06 2017

โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2017-06-25T10:48:27+07:00

วันที่ 24 มิ.ย.2560 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมและมัธยมศึกษา อำเภอสารภี (Peer center) โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมีนายสมชัย ศรีลาชัย รอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน และนายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยมีทีมงานคณะวิทยากรศูนย์ Peer center หลายท่านซึ่งนำโดย นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันมาให้ความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดค่าย 1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียนด้านการทดสอบโอเน็ต 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 150 คน " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา2017-06-25T10:48:27+07:00
20 06 2017

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

2017-06-23T14:39:34+07:00

วันที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง "พระครูสิริปริยัตยาภิรัต ผศ." ให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ณ วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช2017-06-23T14:39:34+07:00
16 06 2017

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

2017-06-23T14:58:02+07:00

วันที่ 16 มิ.ย.60 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากวันแสนหลวงสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยพื้นที่ดำเนินการคือบริเวณชมชนที่อยู่อาศัย คณะครูนักเรียนสายชั้น ม.1 ทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย2017-06-23T14:58:02+07:00
15 06 2017

“มุทิตาบูชาครู” วันไหว้ครู’60

2017-06-21T04:57:17+07:00

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นตกแต่งพานไหว้ครูตามความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม นำมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง  

“มุทิตาบูชาครู” วันไหว้ครู’602017-06-21T04:57:17+07:00