Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

///พฤษภาคม
23 05 2017

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

2017-06-21T05:03:17+00:00

วันที่ 23 พ.ค.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-3 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก โดยการเก็บภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายภายในโรงเรียน

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน 2017-06-21T05:03:17+00:00