Monthly Archives: เมษายน 2017

///เมษายน
29 04 2017

มอบใบประกาศเรียนซัมเมอร์ ‘2017

2017-06-21T05:01:18+07:00

วันที่ 29 เม.ย.60 นายประเสริฐ วงค์ชัย เป็นประธานมอบใบประกาศกิจกรรมหลักสูตร WERUWAN SUMMER COURSE 2017 ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 @ ณ ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน

มอบใบประกาศเรียนซัมเมอร์ ‘20172017-06-21T05:01:18+07:00
18 04 2017

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

2017-06-21T15:34:20+07:00

18 เมษายน 2560 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม"สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง2017-06-21T15:34:20+07:00