ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นนราวิชญ์’59)

2017-06-21T15:36:29+07:00

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายประเสริฐ สุริยะโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รุ่น “นราวิชญ์ 59” ณ หอประชุม 100 ปีเวฬุวัน โรงเรียนวัดฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน 115 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 52 คน ประธานในพิธี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน ดังนี้ เกียรติบัตรดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านดนตรี ด้านกีฬา คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้มีมารยาทดี คณะกรรมการสภานักเรียน ขอขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต [...]