Yearly Archives: 2017

21 11 2017

คณะการศึกษากัมพูชาดูงานโรงเรียน

2018-04-21T13:35:22+07:00

วันที่ 21 พ.ย.60 คณะการศึกษาจากประเทศกัมพูชามาดูงานโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] ดูภาพทั้งหมด "คลิก"

คณะการศึกษากัมพูชาดูงานโรงเรียน2018-04-21T13:35:22+07:00
22 09 2017

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ม.2 ประจำปี 2560

2017-09-22T17:16:05+07:00

วันที่ 22 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โรงเรียนจึงอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่งต่อไป " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ม.2 ประจำปี 25602017-09-22T17:16:05+07:00
21 09 2017

ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2560

2017-09-21T15:43:19+07:00

วันที่ 21 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมถวายสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดยนายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และคณะครูทุกช่วงชั้น นำนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน การทำบุญถวายสลากภัตเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มักนิยมทำในช่วงหลังฤดูกาลปลูกข้าว และกิจกรรมถวายสลากภัตนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดมาโดยตลอดทุกๆปี ดังนั้นในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนและชุมชนมีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่เคยถือปฏิบัติในเดือนเกี๋ยง ออก 1 ค่ำ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก 

ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 25602017-09-21T15:43:19+07:00
20 09 2017

กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปี 2560

2017-09-21T14:29:47+07:00

วันที่ 20 ก.ย.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน อนุบาลประจำเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะการสังเกต รู้จักคิดคั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ประกอบด้วยฐาน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่ เด็กได้เรียนรู้เรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ฐานที่ 2 ฐานฉันท่องไปในโลกนี้ด้วยวิธีใด เด็กได้เรียนรู้จากการสำรวจด้วยตัวเองและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มอบให้ ฐานที่ 3 ฐาน อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ความร้อนและการให้ความเย็นแก่อาคาร โดยจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ลมหายใจ ความร้อนและความเย็น และช่วยกันสร้างอาคารแห่งอนาคตขึ้นมา ฐานที่ 4 ฐานเหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง เด็กได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อ "น้ำเสีย" ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด คลิก >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1664776653595009.1073741879.700445060028178&type=1&l=907b2b5a7b

กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปี 25602017-09-21T14:29:47+07:00
5 09 2017

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับเขตพื้นที่)

2017-09-05T08:13:26+07:00

" order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับเขตพื้นที่)2017-09-05T08:13:26+07:00
24 08 2017

“ผาช่อเกมส์ ครั้งที่ 8”

2017-08-25T16:48:59+07:00

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับผาช่อเกมส์  ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pg/weruwan/photos/?tab=album&album_id=981822271960856

“ผาช่อเกมส์ ครั้งที่ 8”2017-08-25T16:48:59+07:00
22 08 2017

นักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

2017-08-22T13:37:48+07:00

นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ ลานโพธิ์ภายในสถานปฏิบัติของโรงเรียนเป็นโดยแยกเป็นสายชั้นเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับวันนี้(21 ส.ค.2560)เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครับ

นักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ2017-08-22T13:37:48+07:00
22 08 2017

ร่วมด้วยช่วยกันจากชุมชนสู่โรงเรียน

2017-08-22T10:33:36+07:00

ทีมฟุตบอล U 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอขอบพระคุณคุณแม่พิชญาภัค หาญยุทธ ผู้ปกครอง ดช.ธนภัทร หาญยุทธ นักเรียนชั้น ป5/5 ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬา ในนามโรงเรียนวัดเวฬุวันขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ      

ร่วมด้วยช่วยกันจากชุมชนสู่โรงเรียน2017-08-22T10:33:36+07:00
9 08 2017

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

2017-08-09T14:02:05+07:00

  โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์          และนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี          กิจกรรมวันนี้    ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์          โดยตัวแทนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้แก่ นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และนางมนัญญา  เตมียะ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน    ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง      ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ ๒ บ้านเวฬุวัน  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมพู   ตำบลท่าวังตาล   กลุ่มหนุ่มสาววัดเวฬุวัน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน   และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  จำนวนทั้งสิ้น  ๕๒  คน " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐2017-08-09T14:02:05+07:00
3 08 2017

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

2017-08-03T16:51:12+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีเวฬุวัน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ มีนางแสงจันทร์ ไชยสุรินทร์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้กล่าวรายงาน งานวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยังความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้ ในด้านการศึกษาภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ในวิชาต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของคนไทย การจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๐ นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันเกิดความรัก ศรัทธา เชิดชู้อำนวยคุณค่าและหวงแหนภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “รักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย .....” ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย   รูปแบบการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ จัดแบ่งเป็น [...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐2017-08-03T16:51:12+07:00