QooWooDy

About QooWooDy

This author has not yet filled in any details.
So far QooWooDy has created 28 blog entries.
1 04 2020

Watweruwan School’s announcement โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1-30 เม.ย.63

2020-04-01T09:32:28+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1-30 เม.ย.63 #มีใบประกอบวิชาชีพ #จบสาขาตรงตามวิชาที่โรงเรียนระบุ #เป็นเจ้าของภาษามีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน 32,000 บาท #หากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน จะปรับเป็น 35,000 บาท   Watweruwan School is looking for qualiflied foreign teachers to teach English to students in primary and secondary level in academic year 2020. >>Accepting applications within April 1 - 30, 2020<< **Teachers [...]

Watweruwan School’s announcement โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1-30 เม.ย.632020-04-01T09:32:28+07:00
20 07 2018

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน

2018-12-15T20:58:17+07:00

วันที่ 20 ก.ค.61 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกช่วงชั้น เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด  

พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียน2018-12-15T20:58:17+07:00
13 07 2018

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

2018-12-15T20:53:38+07:00

วันที่ 13 ก.ค.61 คณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยกองเลขาเจ้าคณะอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา2018-12-15T20:53:38+07:00
19 02 2018

แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 15

2018-02-19T14:41:41+07:00

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน "แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 15 " ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยกิจกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันขบวนพาเรด และกองเชียร์ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ และสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมในหมู่คณะ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นักเรียนและคณะครูก็สนุกสนานไปตามๆกัน และสำเร็จไปได้ด้วยดี ดูรูปกิจกรรมคลิกที่นี่

แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 152018-02-19T14:41:41+07:00
23 01 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,ชั้น ป.1 และชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 สามารถเริ่มจ่ายค่าพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561

2018-01-24T10:24:50+07:00

https://www.facebook.com/weruwan/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,ชั้น ป.1 และชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 สามารถเริ่มจ่ายค่าพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 25612018-01-24T10:24:50+07:00
21 11 2017

คณะการศึกษากัมพูชาดูงานโรงเรียน

2018-04-21T13:35:22+07:00

วันที่ 21 พ.ย.60 คณะการศึกษาจากประเทศกัมพูชามาดูงานโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] ดูภาพทั้งหมด "คลิก"

คณะการศึกษากัมพูชาดูงานโรงเรียน2018-04-21T13:35:22+07:00
22 09 2017

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ม.2 ประจำปี 2560

2017-09-22T17:16:05+07:00

วันที่ 22 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โรงเรียนจึงอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่งต่อไป " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ม.2 ประจำปี 25602017-09-22T17:16:05+07:00
21 09 2017

ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2560

2017-09-21T15:43:19+07:00

วันที่ 21 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมถวายสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดยนายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และคณะครูทุกช่วงชั้น นำนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน การทำบุญถวายสลากภัตเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มักนิยมทำในช่วงหลังฤดูกาลปลูกข้าว และกิจกรรมถวายสลากภัตนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดมาโดยตลอดทุกๆปี ดังนั้นในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนและชุมชนมีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่เคยถือปฏิบัติในเดือนเกี๋ยง ออก 1 ค่ำ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก 

ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 25602017-09-21T15:43:19+07:00
20 09 2017

กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปี 2560

2017-09-21T14:29:47+07:00

วันที่ 20 ก.ย.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน อนุบาลประจำเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะการสังเกต รู้จักคิดคั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ประกอบด้วยฐาน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่ เด็กได้เรียนรู้เรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ฐานที่ 2 ฐานฉันท่องไปในโลกนี้ด้วยวิธีใด เด็กได้เรียนรู้จากการสำรวจด้วยตัวเองและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มอบให้ ฐานที่ 3 ฐาน อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ความร้อนและการให้ความเย็นแก่อาคาร โดยจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ลมหายใจ ความร้อนและความเย็น และช่วยกันสร้างอาคารแห่งอนาคตขึ้นมา ฐานที่ 4 ฐานเหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง เด็กได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อ "น้ำเสีย" ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด คลิก >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1664776653595009.1073741879.700445060028178&type=1&l=907b2b5a7b

กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปี 25602017-09-21T14:29:47+07:00
5 09 2017

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับเขตพื้นที่)

2017-09-05T08:13:26+07:00

" order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับเขตพื้นที่)2017-09-05T08:13:26+07:00