admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 9 blog entries.
20 06 2017

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

2017-06-23T14:39:34+07:00

วันที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง "พระครูสิริปริยัตยาภิรัต ผศ." ให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ณ วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ " order_by="filename" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช2017-06-23T14:39:34+07:00
16 06 2017

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

2017-06-23T14:58:02+07:00

วันที่ 16 มิ.ย.60 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากวันแสนหลวงสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยพื้นที่ดำเนินการคือบริเวณชมชนที่อยู่อาศัย คณะครูนักเรียนสายชั้น ม.1 ทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย2017-06-23T14:58:02+07:00
15 06 2017

“มุทิตาบูชาครู” วันไหว้ครู’60

2017-06-21T04:57:17+07:00

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นตกแต่งพานไหว้ครูตามความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม นำมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง  

“มุทิตาบูชาครู” วันไหว้ครู’602017-06-21T04:57:17+07:00
2 06 2017

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2559

2017-06-21T04:55:23+07:00

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 25592017-06-21T04:55:23+07:00
23 05 2017

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

2017-06-21T05:03:17+07:00

วันที่ 23 พ.ค.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-3 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก โดยการเก็บภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายภายในโรงเรียน

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน2017-06-21T05:03:17+07:00
29 04 2017

มอบใบประกาศเรียนซัมเมอร์ ‘2017

2017-06-21T05:01:18+07:00

วันที่ 29 เม.ย.60 นายประเสริฐ วงค์ชัย เป็นประธานมอบใบประกาศกิจกรรมหลักสูตร WERUWAN SUMMER COURSE 2017 ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 @ ณ ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน

มอบใบประกาศเรียนซัมเมอร์ ‘20172017-06-21T05:01:18+07:00
18 04 2017

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

2017-06-21T15:34:20+07:00

18 เมษายน 2560 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม"สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง2017-06-21T15:34:20+07:00
9 03 2017

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นนราวิชญ์’59)

2017-06-21T15:36:29+07:00

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายประเสริฐ สุริยะโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รุ่น “นราวิชญ์ 59” ณ หอประชุม 100 ปีเวฬุวัน โรงเรียนวัดฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน 115 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 52 คน ประธานในพิธี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน ดังนี้ เกียรติบัตรดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านดนตรี ด้านกีฬา คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้มีมารยาทดี คณะกรรมการสภานักเรียน ขอขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต [...]

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นนราวิชญ์’59)2017-06-21T15:36:29+07:00