• การจัดการเรียนการสอน Stem Education

    ช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดการเรียนการสอน S.T.E.M ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และ ปีที่ 3 ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นอยากเรียนรู้มากขึ้นเป็การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

    วันนี้( 15 ธันวาคม 2561) คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Logbook โดยนำหลักการPLC มาปรับใช้ในการอบรม ซึ่งก็ถือวาเป็นเรื่องใหม่ที่ครูทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

  • นักกีฬาเทควันโด้จัดเต็ม

    วันนี้ขอแนะนำนักกีฬาลูกๆม่วงขาวซึ่งได้สร้างชื่อให้กับตนเองและทำในสิ่งตนเองรักอีกทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาด้วยครับ การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2018 ในอายุ 9-10 ปีชาย รุ่น D น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ นักเรียนชั้นป.4 รายการNorthern Champion League 2018 - 2019 1.ด.ญ.วชิรฎา จินดาวงค์ ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทองแดง 2.ด.ญ.ธนัญธร มาลี ป.2/4 ได้คว้าเหรียญทอง 3.ด.ช.ปภังกร สิงห์บุญ ป.3/4 ได้คว้าเหรียญเงิน 4.ด.ช.วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ ป.5/2 [...]

ภาพกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ รอบที่สอง ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม 2019|ปิดความเห็น บน ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ รอบที่สอง ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก สพป.ชม.4

ข่าวสารจาก สพฐ.